Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 373
CELKOM: 758487

Triedenie odpadu

RECobal

Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Oznam

Lístky na smetné nádoby zakúpené v roku 2020, sú v platnosti len do konca roka, teda do 31.12.2020. Nie je ich možné uplatniť budúci rok. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor

Zberný dvor bude otvorený každú sobotu od 9:00 do 12:00.
Zoznam komodít, ktoré možno odovzdať na zberný dvor je uvedený v priloženom zozname. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzvy na odborných hodnotiteľov v rámci MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Pes

Oznam

Po našej obci sa zvýšil výskyt voľne sa pohybujúcich psov, preto žiadame občanov aby si svojich psov riadne zabezpečili a zamedzili ich voľnému pohybu z toho dôvodu, aby nedošlo k napadnutiu osôb práve takto voľne sa pohybujúcimi psami. Voľne pohybujúci psi sú vnímaní ako hrozba a môžu byť odchytení privolanými pracovníkmi zvieracích útulkov.

celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre návštevníkov cintorína 1

Oznam pre návštevníkov cintorína

Prosíme občanov, aby do pristavených kontajnerov vhadzovali odpad z cintorína riadne vyseparovaný. Do kontajnera označeného zelenou tabuľou BIO ODPAD – živé kvety, sa vhadzujú len rastlinné zvyšky kvetov bez polystyrénového podkladu. Do kontajnera označeného žltou tabuľou Umelo-hmotný ODPAD sa vhadzujú umelé kvety, umelé vence, umelé kahany.
Do kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína, v žiadnom prípade do týchto kontajnerov nepatrí odpad z domácností alebo stavebný odpad, ktorý sa v kontajneroch častokrát objavuje. Sklené kahany očistené od umelohmotných súčastí je možné vhadzovať do zelenej kuka nádoby, ktorá je pristavená vedľa týchto kontajnerov. Správnym separovaním nám veľmi pomôžete v likvidácii tohto odpadu z nášho cintorína a zlepšíte hospodárenie s odpadom.
Za dodržiavanie týchto opatrení Vám vopred ďakujeme.


celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
výsadba 1

Kvetinová výsadba pred obecným úradom

V uplynulých dňoch sa realizovala výsadba pred obecným úradom. Ako sa nám podarila môžete zhodnotiť sami. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Štiepané drevo

Ponuka štiepaného dreva celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme, že obecný fekál je momentálne mimo prevádzky a dočasne ho zastupujú fekalisti z Mojzesova, tel. č. 0905 806 709 alebo z Radavy, tel. č. 0918 568 586. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Biologický odpad

Až do odvolania platí zákaz vyvážania biologického odpadu do areálu oproti bývalého družstva. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA vydala aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu podnikania a inovácii celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR k prevádzke zariadení celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ - nosenie rúšok

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR - zrušenie zákazu návštev

Opatrenie ÚVZ SR k zrušeniu zákazu návštev celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Úprava okolia posilňovne

Cez víkend sa konala akcia na úpravu okolia posilňovne. Ďakujeme všetkým zúčastneným. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam spoločnosti Arriva

Oznamujeme, že odo dňa 1.6.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako počas školského roka.
Všetky informácie týkajúce sa obmedzenia výpomocných spojov prímestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke:
celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hodové slávnosti

Oznamujeme občanom, že z dôvodu bezpečnostných opatrení štátu sa tohto ročné hodové slávnosti v našej obci v takom merítku ako poznáme konať nebudú. Nič nám ale nebráni urobiť si pekný víkend s rodinou a priateľmi.
Až do odvolania sú všetky ďalšie obecné akcie zrušené. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odber krvi

Odber krvi celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pre mladých farmárov

Výzva pre mladých farmárov do 40 rokov celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020"

Cedron - Nitrava vyhlasuje súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020". celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Cedron - Nitrava informuje o aktuálnych výzvach

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovenie sv. omší

Obnovenie slávenia sv. omší celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úprava stránkových hodín na Obecnom úrade v Černíku

Obecný úrad v Černíku bude počas mimoriadnej situácie úradovať podľa upravených stránkových hodín celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Platba kartou

Oznamujeme občanom, že platby na obecnom úrade v Černíku
od sumy 5 EUR je možné hradiť aj prostredníctvom platobného terminálu, teda platba kartou. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Leták separovaný zber

Vzhľadom na pretrvávajúci problém s divokými skládkami za kostolom alebo areál bývalého družstva, prípadne časť Výhon alebo Horný Háj upozorňujeme, že ak príde k nelegálnemu vývozu komunálneho odpadu do ktorejkoľvek lokality bude takýto incident riešený pokutou. Na konáre a haluzovinu máme zberný dvor oproti bývalého družstva. Veľkoobjemový odpad, drevný odpad, sklo, železo a stavebný odpad alebo elektro-odpad je možné odovzdať na Obecnom úrade. Komunálny odpad je povinný každý občan likvidovať vo svojom smetnom koši, určite nepatrí do kontajnera na cintoríne alebo na divokú skládku. V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu z domácnosti je možné za poplatok takýto odpad odovzdať na Obecnom úrade. Vrelo odporúčame triediť v našich domácnostiach všetko, čo sa dá a bioodpad z kuchyne kompostovať v našich záhradách. Pomôžeme tým nielen svojej záhrade, ale aj svojej peňaženke. Vážme si naše životné prostredie a neznečisťujme ho, lebo len na nás závisí či raz posunieme našim deťom prostredie v ktorom bude radosť žiť, alebo prostredie plné odpadkov a nebezpečných látok.
Postup ako správne triediť nájdete aj na našej obecnej webovej stránke. V najbližších dňoch budeme roznášať do našich domácností prehľadný manuál, ktorý pomôže s tým ako správne triediť takýto odpad.
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Likvidácia azbestu

Pripravujeme pre Vás možnosť likvidácie azbestu z Vašich domácností. Záujem o likvidáciu je potrebné nahlásiť na obecnom úrade telefonicky do 30.4.2020 na tel. č. 035/ 6578 105. Túto likvidáciu azbestu si hradí každý občan individuálne. Cenovú ponuku na likvidáciu azbestu každý záujemca obdrží po osobnej návšteve pracovníka u Vás doma. Akcia sa bude konať len v prípade dostatočného záujmu zo strany občanov. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Výsadba ihličnanov

Výsadba ihličnanov

Poľovné združenie dňa 19.04.2020 realizovalo výsadbu
cca 100 ks ihličnanov popri ceste na rozhľadňu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná