Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 211
TÝŽDEŇ: 895
CELKOM: 703509

Triedenie odpadu

Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 5
posledná

Aktuálne informácie COVID-19 (koronavírus)

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vydalo aktuálne informácie o ochorení COVID-19 (koronavírus). Bližšie informácie nájdete na priloženej internetovej stránke SAV a RUVZ Nové Zámky. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizér na separovaný odpad

Občania, ktorí majú objednaný organizér na separovaný odpad, si ho môžu prevziať na Obecnom úrade počas úradných hodín.
Záujemcovia o kúpu takéhoto organizéra si ho môžu zakúpiť na Obecnom úrade s 50% dotáciou zo strany obce. Cena po uplatnení dotácie je 9€. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemové kontajnery

Vážení spoluobčania

Keďže sa blíži jar a s tým súvisí aj jarné upratovanie našich obydlí sme pre Vás pripravili možnosť odovzdať veľkoobjemový odpad. V termíne od 30. marca do 5. apríla budú za Obecným úradom pristavené veľkoobjemové kontajnery. Do veľkoobjemového odpadu patria: koberce, matrace, čalúnený nábytok, toalety, umývadlá, vane, linoleá. Taktiež bude možné odovzdať nepotrebné drevené dosky, kuchynské linky, obývacie steny, rôzny iný nábytok, dvere, stoly a stoličky z dreva a drevotriesky v rozobratom stave.

celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o preberaní daňových priznaní za rok 2019

Daňový úrad oznamuje občanom termíny preberania daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia o vyhlásení výzvy

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA oznamuje, že dňa 03. februára 2020 vyhlásila výzvu s kódom: NSK_CLLD/2020/01 na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu implementácie stratégie CLLD (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva vlastníkom pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Kľúčové faktá o vtáčej chrípke

Regionálna veterinárna a potravinová správa poskytla informačný materiál o vtáčej chrípke na zvyšovanie povedomia o nákaze. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR 2020 poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území obce Černík a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 sa bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti emailom alebo tlačenou formou. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020
bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne
u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrhy k úprave cestovných poriadkov

Spoločnosť Arriva Nové Zámky umožňuje občanom podať návrhy k úprave cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2019/2020. celý text

ostatné | 11. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania - "Predaj z dvora"

Pozvánka na akreditovaný kurz - Podpora a rozvoj vidieka "Predaj z dvora". Predpokladaný termín konania kurzu 14. - 15. november 2019. celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie výzvy na udelenie regionálnej značky kvality „regionálny produkt NITRAVA“.

Výzvu nájdete na na webovej stránke www.produktnitrava.sk. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

MAS CEDRON - NITRAVA vyhlásila výzvu pre Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Bližšie informácie o výzve nájdete na www.cedronnitrava.sk v časti VÝZVY/LEADER PRV SR 2014-2020. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Informovanie verejnosti o podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Občianske združenie miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA informuje celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
regionálny jarmok

IV. regionálny jarmok MAS CEDRON - NITRAVA

IV. regionálny jarmok MAS CEDRON - NITRAVA sa uskutoční v Komjaticiach na Námestí Andreja Cabana 29.06.2019 od 12:30 hod. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie výzvy "Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry"

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľka Materskej školy v Černíku

Obecný úrad v Černíku hľadá od 26.8.2019 pracovníčku na pozíciu učiteľka Materskej školy.
Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie v oblasti predškolská pedagogika alebo učiteľka predprimárneho vzdelávania.
Bližšie informácie na t.č.: 0914704276 celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov a dodatočných investícií do čističky odpadových vôd, ako aj personálnych nákladov sme museli pristúpiť ako združenie piatich obcí, ktoré spravujú čističku odpadových vôd k zvýšeniu ceny za čistenie žúmp na sumu 35 Eur za výkon. Zvýšený poplatok vstúpi do platnosti od 1.6.2019. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nový register neziskových organizácií

Dovoľujeme si Vás informovať o novej povinnosti mimovládnych neziskových organizácií (MVO), ktorá vyplýva zo Zákona č. 346/2018 Z.z o registri neziskových organizácií. Z dostupných informácií vyplýva, že súčasný register MVO nie je dostatočný a preto je potrebné doplniť určité informácie a zjednotiť s registrami iných organizácií. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka pre všetkých občanov na verejnú diskusiu

V piatok 12. apríla 2019. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Zápis

Zápis do materskej školy

Zápis do MŠ sa uskutoční 14. a 15. mája 2019. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Gazdovský dvor Branovo ponúka

Gazdovský dvor Branovo ponúka jahňatá ako formu biologickej kosy, ktoré je možné využiť do dvorov a záhrad majiteľov. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemové kontajnery v termíne od 29. apríla do 5. mája 2019

Keďže sa blíži jar a s tým súvisí aj jarné upratovanie našich obydlí, sme pre Vás pripravili možnosť odovzdať veľkoobjemový odpad. V termíne od 29. apríla do 5. mája budú za Obecným úradom pristavené veľkoobjemové kontajnery. Do veľkoobjemového odpadu patria: koberce, matrace, čalúnený nábytok, toalety, umývadlá, vane, linoleá, kancelárske stoličky z plastu. Taktiež bude možné odovzdať nepotrebné drevené dosky, kuchynské linky, obývacie steny, rôzny iný nábytok, dvere, stoly a stoličky z dreva a drevotriesky. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
leták

Veľtrh práce - Agrokomplex Nitra

Najväčšia ponuka aktuálnych pracovných miest od slovenských a zahraničných zamestnávateľov a agentúr. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Školenie ohľadne separovaného odpadu

V spolupráci so zberným dvorom Palárikovo, ktorý pre našu obec zabezpečuje separovaný zber sa bude v stredu 13.3.2019 o 16:00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu konať krátke školenie ohľadom separovania odpadu. Príde zodpovedná osoba z Palárikova, ktorej budete môcť klásť akékoľvek otázky týkajúce sa separovania, prípadne môžete prezentovať Vaše postrehy, návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu. Všetci ste srdečne pozvaní. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočné trhy - prihláška

Obec Černík organizuje aj tento rok Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu
15. decembra 2018.
Touto cestou pozývame všetkých predajcov, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky, aby sa prihlásili na obecnom úrade.
tel. č. 035/6578105, e-mail: obec.cernik@datagate.sk

Tešíme sa na Vás.
celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. Upozornenie a Výzva vo veci orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Miestná akčná skupina CEDRON - NITRAVA oznamuje

Miestna akčná skupina CEDRRON – NITRAVA oznamuje, že dňa 01.10.2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná