Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 124
TÝŽDEŇ: 124
CELKOM: 747518

Triedenie odpadu

RECobal

Obsah

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že tí ktorí ste prihlásili dieťa do MŠ od 1.6.2020 môžu nastúpiť pri dodržaní nasledovných pokynov, ktoré boli vypracované:

 • na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení pre deti podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca šk. roku 2019 – 2020.
 • pokynov zriaďovateľa a vlastných podmienok MŠ 

Pokyny pre rodičov:

Rodičia dodržiavajú pokyny riaditeľky MŠ a zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré  upravujú podmienky v MŠ Černík na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 • Pri  príchode a odchode dieťaťa do/z  MŠ minimalizovať zhromažďovanie sa pred MŠ
 • Do priestoru MŠ (šatne) sa vstupuje po jednom (jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom, obaja v rúšku) na výzvu poverenej pracovníčky MŠ
 • Vo vstupnom priestore je potrebné previesť dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom 
 • Do MŠ privádzajú dieťa zdravé, bez akýchkoľvek  náznakov ochorenia, v prípade na ochorenie/nielen na KOVID - 19/ MŠ dieťa nepreberie
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladajú písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Odovzdávajú dieťa, /prípadne nimi poverená osoba, najvhodnejšie z jednej domácnosti/  výhradne zamestnancovi, ktorý prevezme dieťa až po zmeraní teploty a na základe ranného zdravotného filtra. Následne zákonný zástupca /každodenne/ podpíše prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Po prezutí dieťaťa rodičom ho poverený pracovník MŠ odvádza do triedy podľa zaradenia do skupiny po jeho dôkladnom umytí rúk antibakteriálnym mydlom (rodičia do iných priestorov ako šatňa nevstupujú)
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti rúška nepoužívajú, avšak je potrebné priniesť do skrinky dieťaťa jedno náhradné rúško /v prípade vychádzky/ a vlastnú označenú fľašu s čistou vodou na pitný režim vonku /denne/
 • Počas hygieny a umývania rúk sa  neodporúča používať textilné uteráky, ale pre bezpečné osušenie rúk -  papierové utierky, ktoré zabezpečia podľa rozhodnutia zriaďovateľa rodičia /v deň nástupu je potrebné priniesť 1 balenie, v prípade potreby budeme priebežne žiadať/
 • Počas tohto obdobia sa zubné kefky, ani TV – úbory nepoužívajú
 • Do MŠ si  deti neprinášajú  hračky a rôzne predmety z domáceho prostredia
 • Posteľnú bielizeň pre deti s celodennou prevádzkou nechajú rodičia na skrinke dieťaťa,výmena sa uskutoční 1x do týždňa.
 • Deti s poldennou prevádzkou si rodič preberá mladšie – o 12.00 a staršie o 12.15hod. Rodič nevstupuje do vnútorných priestorov MŠ.
 • Vyhlasovanie  dieťaťa v prípade potreby sa uskutočňuje  zaužívaným spôsobom
 • Do konca školského roku sa žiadne spoločné podujatia za účasti rodičov  nemôžu uskutočňovať/rozlúčka predškolákov/