Navigácia

Obsah

Obec Černík sa nachádza v severnej časti okresu Nové Zámky, patrí do kraja Nitrianskeho. Susedí s obcami Mojzesovo, Vinodol, Komjatice, Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou. Obec leží na ľavom toku rieky Nitry, po pravej strane lemovaná lesmi o výmere 315 ha. Poľnohospodárska pôda tvorí viac ako 900 ha. Rozloha obce je 1339 ha, leží v nadmorskej výške 129 m nad morom. Typickým pre obec je kopec Výhon s nadmorskou výškou 190 m nad morom posiaty  vinicami miestnych obyvateľov.

Viac tu

Obec Černík

 

Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Nadmorská výška: 129 m n. m.
Rozloha: 1339 ha
Počet obyvateľov: 1037 (k 31.12.2017)
1. písomná zmienka: rok 1156
Starosta: Ing. Peter Stuchlý, PhD.

 

Aktuality

05.08.2020

Odvoz TKO

Zber komunálneho odpadu bude v stredu 5.8.2020.

Detail Zber TKO

13.08.2020

Separovaný zber

Odvoz separovaného odpadu sa uskutoční vo štvrtok 13. augusta 2020.

Detail Oznam

19.08.2020

Odvoz TKO

Zber komunálneho odpadu bude v stredu 19.8.2020.

Detail Zber TKO

17.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme, že dňa 31.7.2020 bude v našej obci odstávka elektrickej energie v čase od 8:00 do 14:00 hod. Časti obce od školy po kostol a od vŕšku po koniec obce elektrickú energiu mať budú.

Detail Aktuality

10.07.2020

Oznam

Po našej obci sa zvýšil výskyt voľne sa pohybujúcich psov, preto žiadame občanov aby si svojich psov riadne zabezpečili a zamedzili ich voľnému pohybu z toho dôvodu, aby nedošlo k napadnutiu osôb práve takto voľne sa pohybujúcimi psami. Voľne pohybujúci psi sú vnímaní ako hrozba a môžu byť odchytení privolanými pracovníkmi zvieracích útulkov.

Detail Aktuality

10.07.2020

Oznam pre návštevníkov cintorína

Prosíme občanov, aby do pristavených kontajnerov vhadzovali odpad z cintorína riadne vyseparovaný. Do kontajnera označeného zelenou tabuľou BIO ODPAD – živé kvety, sa vhadzujú len rastlinné zvyšky kvetov bez polystyrénového podkladu. Do kontajnera označeného žltou tabuľou Umelo-hmotný ODPAD sa vhadzujú umelé kvety, umelé vence, umelé kahany. Do kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína, v žiadnom prípade do týchto kontajnerov nepatrí odpad z domácností alebo stavebný odpad, ktorý sa v kontajneroch častokrát objavuje. Sklené kahany očistené od umelohmotných súčastí je možné vhadzovať do zelenej kuka nádoby, ktorá je pristavená vedľa týchto kontajnerov. Správnym separovaním nám veľmi pomôžete v likvidácii tohto odpadu z nášho cintorína a zlepšíte hospodárenie s odpadom. Za dodržiavanie týchto opatrení Vám vopred ďakujeme.

Detail Aktuality

09.07.2020

Kvetinová výsadba pred obecným úradom

V uplynulých dňoch sa realizovala výsadba pred obecným úradom. Ako sa nám podarila môžete zhodnotiť sami.

Detail Aktuality

02.09.2020

Odvoz TKO

Zber komunálneho odpadu bude v stredu 2.9.2020.

Detail Zber TKO

30.06.2020

Štiepané drevo

Ponuka štiepaného dreva

Detail Aktuality

11.09.2020

Separovaný zber

Odvoz separovaného odpadu sa uskutoční v piatok 11. septembra 2020.

Detail Oznam

24.06.2020

Oznam

Oznamujeme, že obecný fekál je momentálne mimo prevádzky a dočasne ho zastupujú fekalisti z Mojzesova, tel. č. 0905 806 709 alebo z Radavy, tel. č. 0918 568 586.

Detail Aktuality